Coleções

Acervo da Biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Navegue pelos 236 itens da coleção Biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

INPA004292-INPA004311

Zee-Togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, En des selfs Volk-plantinge aldaar begonnen, misgaders de ongelukkige Reyse van het Schip de Olijf-bloeysem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden in het Jaar 1604.

Visualizar